Menu

Service
= Lønsomhet og holdbarhet

Hvorfor service?

 • Få ut høyere effekt
 • Sikrer lang holdbarhet
 • Unngå dyre reparasjoner
 • Gjennom regelmessige forsikringer om at varmepumpen arbeider optimalt øker besparelsen og din innsats for miljøet

Service kreves med jevne mellomrom

Bestill service med faste intervaller for at din varmepumpe skal fortsette å gi god besparelse


Service luft / luft

 • Analyse av hvordan din luft-varmepumpe fungerer i dag
 • Målinger av temperatur under kjøring
 • Rengjøring av filter
 • Funksjonskontroll av varmepumpen
 • Indirekte søk etter lekkasje av freongass
 • Du får et servicehefte

Valgfritt til luft/luftvarmepumpe

Desinfisering/rengjøring av innedelens fordamper


Service luft / vann

 • Analyse av hvordan din luft-varmepumpe fungerer i dag
 • Målinger av temperatur under kjøring
 • Rengjøring av vannfilter (forutsetter seksjoneringsmuligheter for filteret)
 • Funksjonskontroll av varmepumpen
 • Indirekte søk etter lekkasje av freongass
 • Du får et servicehefte